شرکای تجاری
شرکای تجاری شرکت دانا عبارتند از:

شرکت دائم (واقع در اربیل عراق)
خدمات مهندسی و بازرگانی عمومی
شرکت دانا، شریک تجاری این شرکت می باشد
شرکت طريق المستقبل الشرق (واقع در بغداد)
بازرگانی عمومی
شرکت دانا، شریک تجاری این شرکت می باشد
شرکت IRAN VALLEY
شریک تجاری شرکت دانا در اروپا جهت توسعه بازار محصولات شرکت دانا در اروپا و آفریقا، ارایه خدمات مشاوره سرمایه گذاری و ورود به بازار ایران
شركت مهندسی سیستم های اطلاعات دانا (سهامي خاص)
ارائه دهنده راهکارهای مدیریت سرویس IT
این شرکت مشارکتی بین شرکت تیبرون تکنولوژی انگلیس و شرکت دانا می باشد
   

تماس با ما
تلفن: 72856000 21 98+
فکس: 88538513 21 98+
ایمیل: info[at]danatradeco.com