خدمات
پتانسیل زیاد کشور ایران در زمینه صادرات و عدم وجود شرکت های بازرگانی تخصصی در این زمینه، مدیران این مجموعه را بر آن داشت به منظور پوشش خلاء موجود در امر بازرگانی به منظور استفاده بیشتر از ظرفیت های موجود در بخش تولید و بهره مندی بهتر از پتانسیل بازارهای بین المللی، اقدام به ارائه مدل برون سپاری تجاری به بنگاه های اقتصادی در قالب 3 دسته خدمات زیر نمایند ؛

    بازرگانی
  مدیریت صادرات
  مدیریت واردات
  ورود به بازار (همچنین در ایران)
  ایجاد برند شخصی و تامین تولید کننده مناسب آن
  مدیریت ورود به بازار ایران
       
    تحقیق بازار
  مطالعات کمی و کیفی
  مطالعه میدانی
  تحقیق و تحلیل شبکه توزیع
  تحلیل رفتار مصرف کننده
       
    مشاوره
  ورود به بازار صادراتی
  مشاوره ورود به بازار ایران
  ایجاد و توسعه کسب و کار
  بازاریابی بین المللی
       
  کاتالوگ شرکت بیسکویت اصفهان فرخنده
  کاتالوگ شرکت بیسکویت آوند
  کاتالوگ شرکت بیسکویت شاهنگ
  کاتالوگ شرکت بیسکویت گرجیتماس با ما
تلفن: 88538511 21 98+
فکس: 88538513 21 98+
ایمیل: info[at]danatradeco.com